Seminarium
podstawowe informacje

Tematyka seminarium: 
 
- rozwój społeczno-gospodarczy
- inwestycje jednostek samorządu terytorialnego
- gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i UE
- zastosowanie metod statystycznych w analizach lokalnych i regionalnych
  
Wymiar seminarium:
 
studia stacjonarne - 75h
  
  Program konwersatorium (58,7 KB)
 
  Materiały pomocnicze do zajęć
 
  Akty prawne, linki itp.
 
  Regulamin studiów PWSZ w Koninie - § 35-41