Inne publikacje
2002-2017

A. Zimny, Comments on the Development Strategies of Schools of Higher Vocational Education in Poland [w:] J. Starc (red.), Globalisation Challenges and Social-Economic Environment of the EU, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto 2017, s. 607-612.

A. Zimny, Programming and financing of digitization process in Poland in the financial perspective 2014-2020, „Contemporary issues in scientific information and communication. Studies, essays and contriubutions. Scientific Journals of Zakład Informacji Naukowej 3”, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2013, s. 144-153.

A. Zimny, Multiculturalism and regional strategic planning, „Contemporary issues in scientific information and communication. Studies, essays and contriubutions. Scientific Journals of Zakład Informacji Naukowej 2”, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2012, s. 39-47.

A. Zimny, Leaders and laggards - the development of information society in EU member countries in light of i2010 ratings, „Contemporary problems with communication and transmission of scientific message. Studies, outlines and contriubutions. Scientific Journals of Zakład Informacji Naukowej 1”, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2011, s. 40-51.

A. Zimny, Na skraju województwa – regres, stagnacja czy postęp? [w:] Cz. Nowak, M. Szczerbińska-Byrska (red.), Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie, Tarnów 2011, s. 187-197.

A. Zimny, Inwestycje związków i porozumień międzygminnych w Wielkopolsce [w:] A. Sobczak (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2009, s. 149-158.

R. Jurczak, A. Zimny, Wieloletnie planowanie inwestycyjne w gminach województwa wielkopolskiego [w:] A. Mickiewicz (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, Tom I, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 152-159.

A. Zimny, Pozabudżetowe źródła finansowania inwestycji gminnych w latach 1996-2004 [w:] J. Woś (red.), Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła 2006, s. 105-130.

M. Bączyk, A. Zimny, Wykorzystanie narzędzi komunikacji internetowej w kontaktach nauczyciel-uczeń oraz wykładowca-student [w:] J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.), Era społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2006, s. 165-175.

A. Zimny, Rozwój społeczno-gospodarczy wielkopolskich gmin a wybrane aspekty ekologiczne [w:] R. Woźniak, T. Zaborowski (red.), Ekologia Pogranicza EP'06, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów Wlkp. 2006, s. 297-303.

A. Zimny, Wpływ inwestycji komunalnych na rozwój społeczno-gospodarczy gmin - diagnoza aktualnej sytuacji w Wielkopolsce [w:] M. Kokocińska (red.), Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe, Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 2, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 160-171.

A. Zimny, Biznes plan rozwoju firmy "X" na lata 2001-2003, "Debiuty Naukowe Studentów PWSZ w Koninie nr 1/2002", Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2002, s. 196-212.