Komunikaty
z ostatniej chwili...

Dyżur tradycyjny: 
wtorek, godz. 10:00-11:00
ul. Przyjaźni 1, pok. 101
 

 
Dyżur on-line: 
w tygodniu jestem dostępny pod  e-mailem
 

 
Studia stacjonarne:
 

 

 
Studia niestacjonarne: