Statystyka opisowa
materiały pomocnicze do zajęć

A. Zimny, Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2010, s. 126.

Celem opracowania jest przybliżenie podstawowych metod analizy statystycznej i ich praktycznego wykorzystania. Mimo, że Czytelnik zetknie się z wieloma wzorami i formułami obliczeniowymi, to jednak ich zastosowanie nie wymaga pogłębionej wiedzy z matematyki. Wystarczy znajomość podstawowych działań arytmetycznych i ich kolejności. Obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, która przedstawiona została w możliwie zwięzły i przystępny sposób zawarte zostały w opracowaniu liczne przykłady i zadania przeznaczone zarówno do rozwiązywania podczas ćwiczeń, jak i do samodzielnej pracy. Przy ich konstruowaniu wykorzystano, gdy tylko było to możliwe z dydaktycznego punktu widzenia, dane empiryczne obrazujące aktualne problemy społeczno-ekonomiczne kraju i regionu. Źródłem tych danych były przede wszystkim publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Bank Danych Lokalnych GUS.

  Okładka (2,35 MB)    Książka (1,98 MB)    Przykłady i zadania