Statystyka opisowa
Excel, tablice, linki itp.

Arkusz kalkulacyjny Excel
 
  Zadania w Excelu (156 KB)
 

 
Tablice statystyczne
 
  Tablica dystrybuanty rozkładu normalnego (245 KB)
  Tablica rozkładu t-Studenta (85,9 KB)
  Tablica rozkładu chi-kwadrat (84,5 KB)
  Tablica rozkładu F-Snedecora (84,5 KB)
 

 
Internetowe źródła informacji statystycznych
 
  Urząd Statystyczny UE - Eurostat
  Główny Urząd Statystyczny
  Wielkopolski Urząd Statystyczny w Poznaniu
  Bank Danych Lokalnych
  World Bank Data
  Stastistical Offices
  

 
Inne
 
  Alfabet grecki (17,5 KB)
  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (179 KB)