Seminarium
akty prawne, linki itp.

Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych (teksty ujednolicone)
 
  Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r.
  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 

 
Katalogi bibliotek
 
  Biblioteka UE w Poznaniu
  Biblioteka PWSZ w Koninie
 

 
Instytucje
 
  Centrum Badania Opinii Społecznej - raporty z badań
  Eurostat - The Statistical Office of the European Communities
  Główny Urząd Statystyczny
  GUS - Bank Danych Lokalnych
  Ministerstwo Finansów - Finanse publiczne
  Najwyższa Izba Kontroli - wyniki kontroli
  Rada Monitoringu Społecznego - Diagnoza Społeczna
  Regionalne Izby Obrachunkowe
  Sejm - Internetowy System Aktów Prawnych
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 

 
Czasopisma
 
  Finanse Komunalne
  Gazeta Samorządu i Administracji
  Journal of Agribusiness and Rural Development
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
  Samorząd Terytorialny
  Studia Regionalne i Lokalne
  Świat Nieruchomości
  Wiadomości Statystyczne
  Wspólnota
 

 
Dzienniki i serwisy
 
  Gazeta Prawna
  Gazeta Wyborcza - Gospodarka
  Serwis Samorządowy PAP