Rachunkowość budżetowa
materiały pomocnicze do zajęć

A. Zimny, Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2013, s. 165.

W 2010 roku regulacje prawne w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) uległy zasadniczym zmianom. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje bowiem nowa ustawa o finansach publicznych, a w ciągu roku wchodziły w życie kolejne akty wykonawcze do niej. Tym samym, od 1 stycznia 2011 roku rachunkowość prowadzona przez JSFP, w tym jednostki samorządu terytorialnego (JST), opiera się na nowych rozwiązaniach, w wielu przypadkach znacznie różniących się od poprzednich rozwiązań wynikających z poprzedniej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do niej. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Wydanie drugie uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. Ponadto zostało ono wzbogacone o polsko-angielski słownik terminów z zakresu rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora finansów publicznych. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób rozpoczynających pracę w księgowości jednostek sektora samorządowego.